Fysiotherapie Jansen in Woensel Eindhoven is ook gespecialiseerd in het helpen van ex-coronapatiënten die na hun corona-besmetting nog langdurig klachten houden. Onze fysiotherapeuten Sandra en Madeleine hebben beiden het Covid-19 Herstelzorg programma gevolgd en zijn daarom bevoegd om coronapatiënten te begeleiden in het Corona-herstelprogramma.

Fysiotherapie na Corona?

Een besmetting met het Coronavirus (Covid-19) kan een forse impact hebben op je gezondheid. Heb je corona gehad en ben je erg verzwakt of heb je klachten als kortademigheid en vermoeidheid? Bij Fysiotherapie Jansen in Woensel Eindhoven kan je terecht voor de coronafysiotherapie. Onze gespecialiseerde fysiotherapeuten ondersteunen bij het herstel na corona met onze op maat gemaakte behandeltraject voor ex-coronapatiënten.

Van de mensen die meer dan 1 maand ziek zijn geweest door corona heeft 92% na 6 maanden nog klachten. Bij meer dan 3 maanden ziek is dit zelfs 95%.

Welke klachten komen voor na corona?

• Vermoeidheid
• Verkeerd ademen
• spierzwakte
• Kortademigheid
• Hoofdpijn
• Druk op de borst
• Hoesten
• Pijnklachten van spieren, longen
• Hartkloppingen
• Duizeligheid
• toenemende klachten na inspanning
• Cognitieve klachten, zoals concentratie problemen of niet op woorden kunnen komen.
• Depressies of angstgevoelens

Fysiotherapie kan zinvol zijn bij:

• Verminderde conditie, waardoor er beperkingen zijn in activiteiten in de thuissituatie, werk en/of bijvoorbeeld sport
• Verminderde spierkracht of balans
• Ademhalingsproblemen
• Verminderde zelfredzaamheid bij activiteiten in het dagelijks bewegend functioneren
• Bij het kwijt zijn van het vertrouwen in eigen kunnen

Samen met u wordt gekeken naar uw problemen die u heeft na het doormaken van een Corona-infectie. Zo kunnen we een behandelplan op maat aanbieden, zo nodig in nauw overleg met andere disciplines en/of huisarts.

Vergoeding Corona fysiotherapie

Vanuit de overheid is bepaald dat uw huisarts of specialist u doorverwijst naar een fysiotherapeut voor paramedische herstelzorg na het doormaken van een coronabesmetting. Hiervoor gelden de volgende eisen:
– Binnen 6 maanden na acute ziektestadium doorverwezen zijn naar een fysiotherapeut (waarna binnen 1 maand moet worden gestart met de behandeling)
– Deze verwijzing moet zijn opgesteld door een huisarts of specialist (zoals bijvoorbeeld een longarts, sportarts of revalidatiearts)
– De fysiotherapeut moet de Covid-19 herstelzorg-cursus hebben afgerond
– De fysiotherapie voor corona-herstelzorg wordt vergoed vanuit uw basisverzekering, wel geldt hiervoor het wettelijk eigen risico van de zorgverzekering
– De behandelduur is maximaal 6 maanden en maximaal 50 behandelingen
– U geeft toestemming voor het anoniem verwerken van uw voortgang voor onderzoeksdoeleinden door het Radboud UMC (wettelijk bepaald).

Voor de meest actuele informatie over vergoedingen en eisen met betrekking tot de vergoeding van coronafysiotherapie kunt u op de site van Zorginstituut Nederland terecht.

Wilt u meer informatie over het Corona-herstelprogramma bij Fysiotherapie Jansen in Eindhoven, neem dan gerust contact met ons op.