Aan de inhoud van alle webpagina’s op fysiojansen.nl is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan de organisatie op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Fysiotherapie Jansen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud en gebruik van zijn website.

Links naar externe sites

Mogelijke bevinden zich links naar externe websites op de webpagina’s van fysiojansen.nl. Fysiotherapie Jansen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Linken naar website www.fysiojansen.nl

Linken naar pagina’s van fysiojansen.nl is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat Fysiotherapie Jansen toestemming verleende waar dat niet het geval is. De juiste link is: “https://www.fysiojansen.nl”, met als officiële beschrijving Fysiotherapie Jansen. Doorlinken naar pagina’s binnen de site van fysiojansen.nl is toegestaan onder bovengenoemde voorwaarden.

Auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van Fysiotherapie Jansen en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Fysiotherapie Jansen.