Het aantal mensen met blessures van de hand is zeer groot. Een slecht functionerende hand, zowel motorisch als sensibel, leidt vaak tot gehele of gedeeltelijke invaliditeit. Een relatief geringe functiebeperking kan bepaalde handelingen al bijna onmogelijk maken, wat ingrijpende gevolgen kan hebben voor iemands leven.

De behandeling van aandoeningen van de hand dient met een zo groot mogelijke deskundigheid te gebeuren. Dit vraagt van de behandelend therapeut speciale kennis en vaardigheden.