De revalidatie van de hartpatient omvat het geheel aan activiteiten dat nodig is om de onderliggende oorzaak van de ziekte gunstig te beinvloeden, en om er bovendien voor te zorgen dat de patient in de best mogelijke fysieke, psychische en sociale conditie verkeert om naar de voor hem / haar normale plaats in de maatschappij terug te keren en deze te behouden.

Voordat de patient deel kan nemen aan de hartrevalidatie vindt er een screening plaats bij de cardioloog. Dit heeft vaak al plaatsgevonden tijdens de klinische opname. Ook patienten die in een ander ziekenhuis hebben gelegen kunnen hier revalideren.
Met name bij de volgende diagnoses vindt de hartrevalidatie plaats:

Na een myocardinfarct (een hartaanval)
Na een hartoperatie middels bypass chirurgie (omleidingen van de kransslagvaten)
Na een PTCA (een dotterbehandeling)
Na een hartklepoperatie
Bij hartfalen (matig tot slechte functie van de hartspier)
Voordat aan de werkelijke fysieke revalidatie wordt begonnen vindt er een gesprek plaats tussen de behandelend fysiotherapeut en de patient. Hierbij worden de doelen van de revalidatie besproken.

Deze training vindt plaats op locatie Luxenburglaan 115. Deze kan individueel en binnen een groep plaatsvinden. Hierbij vindt er regelmatig controle plaats van de hartslag en de bloeddruk in rust en tijdens inspanning. De resultaten hiervan worden teruggekoppeld naar de verwijzend cardioloog.