COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, omvat de aandoeningen chronische bronchitis en emfyseem. Bij patiënten met COPD staat chronische bronchusobstructie centraal, met klachten als kortademigheid, hoesten, opgeven van sputum en vermoeidheid. Door deze aandoening en de gevolgen hiervan gaan de algemene conditie en de kwaliteit van leven achteruit. Uit angst voor kortademigheid bij inspanning hebben patiënten vaak de neiging om inspanning te vermijden, waardoor de conditie nog verder verslechtert.

De belangrijkste oorzaak van COPD is sigarettenrook. Daarnaast dragen een beroepsmatige blootstelling aan risicostoffen, langdurige blootstelling aan luchtverontreiniging (ook binnenshuis), genetische factoren en respiratoire infecties bij aan het ontstaan van COPD.

In samenwerking met TNO en het astmafonds heeft het KNGF een beweegprogramma ontwikkeld voor mensen met COPD. Doelstelling van alle programma’s is bewegingsstimulering.