FysiotherapieVerplicht eigen risico:
Het verplicht eigen risico geldt alleen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. De zorg zoals consult bij de huisarts of verloskundige (die voorheen buiten de no-claim viel), valt ook nu niet onder het eigen risico. Reden om de no-claim af te schaffen was dat de teruggave van de no-claim tot aanzienlijke maatschappelijke en politieke onvrede heeft geleid. Ook waren er sterke twijfels of de positieve prikkel die van de teruggave van de no-claim uitgaat voldoende effectief was.

Compensatie:
In de nieuwe regeling worden chronisch zieken en gehandicapten financieel gecompenseerd. Deze groep wordt geselecteerd door te kijken naar specifiek medicijngebruik bij bepaalde aandoeningen. Ook verzekerden die langdurig in AWBZ-instellingen verblijven, krijgen een compensatie. Rechthebbenden krijgen het geldbedrag in het laatste kwartaal van 2008 automatisch op hun rekening gestort. Zij hoeven dus niets aan te vragen.

Concreet voor de fysiotherapie:
De fysiotherapie die onder de basisverzekering valt, dus alleen bij chronische indicaties vanaf de 21e behandeling vallen onder de basisverzekering en daarmee ook in de regeling van het verplicht eigen risico. In de andere gevallen valt fysiotherapie niet in de regeling van het eigen risico.
Bron: Ministerie van VWS