Fysiotherapie bij kanker

Mensen die kanker hebben (gehad) kunnen problemen krijgen door de ziekte zelf of door de behandeling. Bij sommige van deze problemen kan de oncologiefysiotherapeut helpen. De fysiotherapeut kan ingezet worden in alle fasen van de ziekte.

De behandeling van de oncologiefysiotherapeut verschilt per fase, omdat het doel van de behandeling in iedere fase weer anders is.

1. In de curatieve fase: als de behandeling gericht is op genezing. Hierbij helpt de fysiotherapeut bij het terugkrijgen van verloren of verminderde vaardigheden
2. In de palliatieve fase: werken patiënten samen met de fysiotherapeut aan het behoud van wat ze nog kunnen.
3. In de terminale fase: begeleidt de fysiotherapeut de patiënt bij het feit dat hij steeds minder kan.

Bewegen en kanker

Soms houden mensen, die behandeld zijn voor kanker, restverschijnselen over. Denk hierbij aan vermoeidheid. Daardoor zijn ze geneigd om minder te bewegen, terwijl voor hen bewegen juist extra belangrijk is. Een actieve leefstijl draagt bij aan de overlevingskans en het kan een aantal risicofactoren voor (het terugkeren van) kanker verminderen. De fysiotherapeut begeleidt u graag hierbij.