Voor een correct verloop van zowel uw eigen behandeling evenals de behandeling van andere patiënten vragen wij u het onderstaande in acht te nemen.

Aanmelding
U kunt zich bij fysiotherapie Jansen aanmelden voor zowel reguliere fysiotherapie, manuele therapie, sportfysiotherapie, longrevalidatie, handrevalidatie, fysiofitness en echografie. Aanmelden kan middels Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) of door middel van een verwijzing van uw (huis)arts of specialist. Het is belangrijk om bij uw eerste bezoek uw verzekeringspasje en legitimatie mee te nemen, zodat de aanmelding voorspoedig verloopt. Wij verzoeken u zich te melden aan de receptiebalie.

Als u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen. Wij houden ons zoveel mogelijk aan de afgesproken tijden. Mocht het zo zijn dat uw fysiotherapeut 10 minuten na het verstrijken van de begintijd u nog niet opgehaald heeft, informeer dan gerust aan de receptie of bij één van de andere fysiotherapeuten.

Indien u telefonisch een afspraak wilt maken of wijzigen kunt u dit het beste afstemmen met onze secretaresse. Zo stoort u uw fysiotherapeut en andere patiënten niet tijdens een behandeling. Kijk voordat u naar de therapie komt thuis eerst in de agenda/kalender voor het maken van een vervolgafspraak.

Indien u verhinderd bent dient u tenminste 24 uur van tevoren af te bellen. Zo stelt u ons in staat om in u plaats een andere patiënt te behandelen. Belt u niet tijdig af, dan zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Vergoeding voor fysiotherapie
De kosten van fysiotherapie worden geheel of gedeeltelijk door uw verzekeraar vergoed, afhankelijk van de manier waarop uw verzekerd bent. U bent er zelf verantwoordelijk voor om u op de hoogte te stellen van uw eigen verzekeringsvorm en verzekeringsvoorwaarden. U dient dan ook zelf uw behandellimiet en vergoedingen in de gaten te houden! Indien u het een en ander niet geheel duidelijk is kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Betalingsvoorwaarden
Fysiotherapie Jansen heeft met iedere zorgverzekeraar een overeenkomst. Wij declareren rechtstreeks volgens contractueel afgesproken tarieven. U krijgt dan zelf geen rekening van ons.
Manuele Therapietarieven wijken af van reguliere Fysiotherapietarieven! Controleer vergoedingen daarvan zelf.Als u niet verzekerd bent of uw budget overschrijdt hanteren wij onze praktijktarieven. Zie voor de praktijktarieven en betalingsvoorwaarden onze website of de vermelding in de wachtkamer.

De betalingen kunnen ter plaatse met een Pin-automaat worden voldaan.

Patiëntendossier en rapportage naar uw huisarts of specialist
Het patiëntendossier wordt opgebouwd volgens de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO)en de Wet Persoonsregistratie. Behandeling en registratie van uw lichamelijke klacht vindt plaats volgens de richtlijnen fysiotherapie, zoals vastgelegd in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Uw fysiotherapeut gaat zorgvuldig en met respect met uw gegevens om, daarbij wordt het beroepsgeheim in acht genomen. Tussentijds en aan het eind van het behandelproces gaat er een rapportage naar uw huisarts of specialist. Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit kenbaar maken.

Klachtenregeling
Alle fysiotherapeuten die werkzaam zijn bij Fysiotherapie Jansen staan ingeschreven in het centraal kwaliteitsregister van het KNGF(de beroepsvereniging van fysiotherapeuten). Als geregistreerde fysiotherapeuten proberen wij ons vak zo goed mogelijk uit te oefenen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt zich tot de praktijkhouder wenden om dit te bespreken.

Overige aandachtspunten

  • De zorgverzekeraars verlangen van ons, dat wij bij onze cliënten een klant tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Tenzij u hier van tevoren bezwaar tegen maakt, vragen wij uw medewerking hiervoor en zal de vragenlijst u per e-mail worden toegezonden.
  • Het is verboden te roken in de gehele praktijk.
  • Neemt u bij uw bezoek aan de praktijk a.u.b. een badlaken of handdoek mee in verband met de persoonlijke hygiëne.
  • Het betreden van de oefenzaal is alleen toegestaan met schone schoenen.
  • Fysiotherapie Jansen is niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van bezittingen in en rondom het pand van patiënten of anderen die de praktijk bezoeken.
  • Computers en andere apparatuur worden alleen door de medewerkers van fysiotherapie Jansen bediend en het is dus niet toegestaan deze zelfstandig te gebruiken.
  • Het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan tijdens de behandeling

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Team Fysiotherapie Jansen