Go to Top

Tarieven

Dit zijn de tarieven van Fysiotherapie Jansen:

BehandelingTarief
Intake onderzoek en behandelplan€ 40,00
Zitting Fysiotherapie€ 35,00
Zitting Manuele therapie€ 45,00
Toeslag aan huisbehandeling€ 15,00
Niet nagekomen afspraak€ 30,00
Sportmassage 30 minuten€ 35,00
Sportmassage 60 minuten€ 60,00
Eenvoudige korte rapporten€ 20,00
Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten€ 40,00
Pakket van 10 zittingen Fysiotherapie€ 300,00
Pakket van 20 zittingen Fysiotherapie€ 565,00

Betalingsvoorwaarden volgens richtlijnen VVF

In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de “modelregeling fysiotherapeutpatiënt” van het KNGF/NPCF

Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Persoon Registratie (WPR)
Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing
Op onze tarieven is geen BTW van toepassing
Tarieven en voorwaarden per 01-01-2015