Dit zijn de tarieven van Fysiotherapie Jansen:

Behandeling Tarief euro
Intake onderzoek en behandelplan 40,00
Zitting Fysiotherapie 35,00
Zitting Manuele therapie 45,00
Niet nagekomen afspraak 30,00
Sportmassage 30 minuten 35,00
Sportmassage 60 minuten 60,00
Eenvoudige korte rapporten 20,00
Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten 40,00
Pakket van 10 zittingen Fysiotherapie 300,00
Pakket van 20 zittingen Fysiotherapie 565,00
Abonnement Tarief euro
Kwartaal 1x per week, 12 lessen 110,00
Kwartaal 2x per week, 24 lessen 210,00
Halfjaar abonnement 1x per week, 26 lessen 215,00
Halfjaar abonnement 2x per week, 52 lessen 395,00
Jaar abonnement 1x per week, 50 lessen 395,00
Jaar abonnement 2x per week, 100 lessen 735,50
Meer informatie

Algemeen

Intake onderzoek en behandelplan
40,00,-
Zitting Fysiotherapie
35,00,-
Zitting Manuele therapie
45,00,-
Niet nagekomen afspraak
30,00,-
Sportmassage 30 minuten
35,00,-
Sportmassage 60 minuten
60,00,-
Eenvoudige korte rapporten
20,00,-
Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten
40,00,-
Pakket van 10 zittingen Fysiotherapie
300,00,-
Pakket van 20 zittingen Fysiotherapie
565,00,-

Fysiofitness abonnement 

Kwartaal 1x per week, 12 lessen
110,00,-
Kwartaal 2x per week, 24 lessen
210,00,-
Halfjaar abonnement 1x per week, 26 lessen
215,00,-
Halfjaar abonnement 2x per week, 52 lessen
395,00,-
Jaar abonnement 1x per week, 50 lessen
395,00,-
Jaar abonnement 2x per week, 100 lessen
735,50,-

Meer informatie

Betalingsvoorwaarden volgens richtlijnen VVF.

In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

De rechten en plichten van de patient zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de “modelregeling fysiotherapeutpatient” van het KNGF/NPCF.

Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Persoon Registratie (WPR).
Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing.
Op onze tarieven is geen BTW van toepassing.
Tarieven en voorwaarden per 1-1-2020.